06 216 247 28 info@zelfwijzer.nl

Psychologie

Met uiteenlopende psychische problemen kan je bij Zelfwijzer terecht, zoals somberheid, stress- en angstklachten, burn-out, problemen rondom rouwverwerking, het verwerken van een traumatische ervaring, identiteitsproblematiek, piekeren en moeite met grenzen aangeven. Ook wanneer je geen ernstige psychische problemen hebt, maar eens wilt praten over levenskeuzes, steeds terugkerende levensthema’s waarin je stappen wilt zetten of je gaat door een pittige periode in je leven en wilt met iemand klankborden. Verder vinden veel mensen het prettig dat ze bij Zelfwijzer terecht kunnen met hun psychische én hun lichamelijke klachten en niet naar twee verschillende behandelaren hoeven gaan.

MEER DAN 10 JAAR PSYCHOLOGIE

Ik studeerde af als klinische en gezondheids-psycholoog en werkte jarenlang met cliënten met ernstige en minder ernstige problematiek. Ik heb gewerkt in de reguliere GGZ en in minder reguliere settings. Ik schreef mijn afstudeerscriptie voor de opleiding acupunctuur over de post-traumatische stresstoornis (PTSS) en heb veel ervaring met cliënten met psychotrauma. Mijn stijl kenmerkt zich door veel inlevingsvermogen en begrip, en ik ben niet bang om met een cliënt naar de dieper liggend gevoelens en problemen te kijken. Daarbij bepaal je als cliënt zelf welke doelen je wilt bereiken.

Chinese insteek

In de Chinese geneeskunde worden lichaam en geest gezien als in elkaars verlengde liggende zaken die je als één geheel moet beschouwen en behandelen. Daarom bestaat er in de Chinese geneeskunde geen psycholoog; de behandelaar behandelt lichaam en geest. Een acupuncturist bekijkt emotionele problemen in het licht van het functioneren van diverse organen in het lichaam en de daaraan gekoppelde meridianen, waardoor de energie stroomt. Met deze kennis kan een acupuncturist bij bijvoorbeeld somberheid ingrijpen met acupunctuur. Bijvoorbeeld door blokkades op te heffen waardoor er meer energiedoorstroming ontstaat, wat gevolgen heeft voor de stemming. Of door bepaalde uitputting aan te pakken die voor lusteloosheid heeft gezorgd. Tegelijkertijd is het belangrijk aandacht te hebben voor de oorsprong van de klachten: wat heeft ervoor gezorgd dat iemand zich psychisch niet fijn voelt? Wat is er nodig om dit ook voor de toekomst op te lossen?

 

Gecombineerde aanpak 

Als je je met psychische of emotionele klachten meldt bij Zelfwijzer, dan zal ik samen met jou kijken naar waar de kern van de problemen ligt. Vaak gaat het om een combinatie van twee dingen. Aan de ene kant zaken die spelen (of gespeeld hebben) in je leven, waar je iets aan wilt veranderen of waar je aandacht aan wilt besteden. Aan de anderen kant hebben frustratie, pijn, vermoeidheid en stress zich vaak ook gemanifesteerd in je lichaam en algehele gezondheid. Het liefst pak ik de zaken op beide niveaus tegelijk aan. Heel kort door de bocht betekent dat: praten en prikken. Dit werkt over het algemeen het snelst en het best. Ik blijf daarbij wel met je in overleg over waar jouw behoeftes liggen.

Liever alleen praten?

Wil je graag alleen praten zonder acupunctuurbehandeling? Dit kan ook. Deze behandeling valt dan niet onder de alternatieve geneeswijzen, maar onder psychologische coaching. Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak of vraag naar de mogelijkheden. 

AfspraakContact