06 216 247 28 info@zelfwijzer.nl

Klachtenprocedure

Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie doet er alles aan om naar volledige tevredenheid te werken. Mocht u desondanks toch een klacht hebben dan kunt u hieronder lezen wat onze klachtenprocedure is. Onze klachtenprocedure volgt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

 

Klachtenfunctionaris NVA
Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is. Meer informatie over de klachtenprocedure van beroepsvereniging NVA is hier te lezen.  

Geschilleninstantie
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris van beroepsvereniging NVA, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.